Nic není pro zdraví důležitější než vhodně vyvážená strava. Bohužel pro mnoho lidí v rozvinutém světě to, co je považováno za dobrou stravu, je často ovlivněno matoucí a vzájemně konfliktní směsicí módních výstřelků, omylů a dezinformací.

Čínská medicína věnuje velkou pozornost správnému stravování a rozeznává skutečnost, že pacienti s různými konstitucemi a problémy potřebují jedinečné dietetické řešení. Skladbu a obsah stravy lze ve většině případů upravit tak, aby pomohla napravit patologickou nerovnováhu. U všech pacientů by mělo být cílem stravovací terapie postupně přejít od obecného dietetického přístupu, který dokáže napravit konkrétní nerovnováhu, k vyvážené stravě vhodné pro stav dotyčného jedince, nebo k jídelníčku posilujícímu Slezinu a Žaludek.

Odolná Slezina s Žaludkem, jako základ pro veškerou získanou („postnebeskou“) energii čchi, jsou nezbytné pro všechny stránky života a zdraví, včetně růstu a obnovy tkání, metabolismu, obranyschopnosti a rozmnožování. Udržování zdravé sleziny a žaludku je zásadní pro léčbu a zvládání všech vnitřních chorob. Existují dva hlavní aspekty stravování, které je potřeba vzít v úvahu: druh přijímané potravy a způsob její konzumace.